SmodCMS

Stahlhelm

Hełm

Hełmy w Luftwaffe występowały w wielu odmianach. Na początku wojny wykorzystywano pamiętające jeszcze czasy I wojny światowej hełmy M16 i M18. W 1935 r., gdy wprowadzono nowe hełmy M35, trafiły one również do Luftwaffe. Kolejnymi jego modyfikacjami były modele M40 i M42.

Dzwony hełmów występowały w rozmiarach od 60 do 70 (z kolejnymi wielkościami parzystymi). W przełożeniu na wielkości fasunków były to rozmiary od 52 do 63.

Na hełmach naklejano kalkomanie - w początkowym okresie (tj. do połowy 1936 r.) stosowano pierwszy wzór orła Luftwaffe po lewej stronie hełmu. Został on następnie zastąpiony orłem drugiego wzoru stosowanego już do końca wojny. Po prawej stronie naklejano tarczę z barwami narodowymi, przy czym oznaczenie to występowało zazwyczaj tylko na wczesnych modelach hełmów.

Więcej o hełmach niemieckich: http://german-helmets.com/

 

 

Hełm M35 pomalowany na kolor blaugrau z orłem drugiego wzoru.

 

Powrót